Ako zapísať konečného užívateľa výhod

Od 01. novembra 2018 je účinná nová právna úprava ktorá stanovuje novú zákonnú povinnosť pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri. Keďže väčšina zapísaných subjektov má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, najčastejšie sa táto povinnosť bude týkať najmä s.r.o. a ich konateľov a spoločníkov s.r.o.

Ako zapísať svojho konečného užívateľa výhod?

V tomto článku si popíšeme postup, ako zapísať konečného užívateľa výhod v prípade s.r.o.

Zistenie konečného užívateľa výhod

Prvým krokom je zistenie, kto vôbec je konečným užívateľom výhod v spoločnosti. Otvoríme si zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v jeho §6a nájdeme definíciu, kto je konečným užívateľom výhod.

Spôsob určenia konečného užívateľa výhod sa líši na základe právnej formy jednotlivých podnikateľov, podľa toho či ide napríklad o s.r.o., živnostníka, akciovú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, či iné formy podnikania.

Vyplnenie formulára

Druhým krokom je vyplnenie formulára, ktorým sa podáva návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod. Tento formulár je k dispozícii na stránke Ministerstva spravodlivosti, a to v dvoch verziách podľa toho, či je návrh podávaný v elektronickej alebo listinnej podobe.

Vo vybranom formulári je potom potrebné vyplniť navrhovateľa, údaje o spoločnosti a tiež údaje o konečných užívateľov výhod s presným určením, ktorú z podmienok vyššie citovaného zákona tieto osoby spĺňajú na to, aby mohli byť považovaní za konečných užívateľov výhod.

Podanie návrhu

Návrh sa podáva elektronicky prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu, osobne na jednom z ôsmych registrových súdov, ktoré vedú obchodný register alebo poštou. Najvýhodnejšie je podať návrh elektronicky, avšak pre jeho správne odoslanie je potrebné mať nainštalovaných niekoľko aplikácií, mať občiansky preukaz s čipom a tiež vedieť ovládať portál slovensko.sk.

Vedenie dokumentácie

V prípade ak bol návrh správne podaný a Okresný súd, ktorý vedie obchodný register, zápis konečného užívateľa vykonal, je potrebné, aby spoločnosť, ktorá svojho konečného užívateľa zapísala do obchodného registra, viedla o ňom evidenciu v zmysle § 10a vyššie uvedeného zákona.

S.r.o. je totiž povinná v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Príliš zdĺhavé? Nechajte to na nás a celý proces, tak ako je popísaný vyššie, vrátane vedenia povinnej dokumentácie vybavíme za Vás, a to iba za 49 EUR. Kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *