Nová povinnosť pre podnikateľov od 01.11.2018

Zavádza sa ďalšia nová povinnosť pre všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Od 1. novembra 2018 totiž všetky osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri budú musieť uviesť, kto je ich konečným užívateľom výhod.

Prečo takáto zmena?

Príčinou je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, na základe ktorej bol novelizovaný aj slovenský zákon ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež zákon o obchodnom registri.

Čo to znamená?

Každý podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, teda či už to bude s.r.o., v.o.s., k.s. či fyzická osoba – podnikateľ, zapísaný v obchodnom registri je povinný uviesť svojho konečného užívateľova výhod.

Rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod je nasledovný:

  • meno,
  • priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Dokedy je potrebné nahlásiť konečného užívateľa výhod?

Pre novozaložené s.r.o. a iné subjekty založené po 01. novembri 2018 takáto povinnosť existuje už pri ich vzniku. Teda už v pri zakladaní s.r.o. je potrebné brať do úvahy túto skutočnosť. So založením s.r.o. a ohlásením konečného užívateľa výhod Vám vieme pomôcť.

Pre podnikateľov už zapísaných v obchodnom registri je potrebné nahlásiť svojo konečného užívateľa v prechodnom období do 31.12.2019.

Vzťah k registru partnerov verejného sektora

Medzi takýmto uvedeným konečným užívateľom v obchodnom registri a zápisom do registra partnerov verejného sektora nie je žiadna súvislosť. Ak chce podnikateľ prijímať financie zo štátnych a iných verejných zdrojov, musí sa aj tak zaregistrovať do registra partnerov verejného sektora, najčastejšie prostredníctvom advokáta.

Aký je postup?

Oznámenie sa podáva na tlačive predpísanom Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR. V čase písania tohto článku nebolo tlačivo ešte verejne dostupné. Podľa informácií z webovej stránky Ministerstva spravodlivosti sa tak stane až po 01.11.2018. Naše služby však môžete využiť už teraz. Neváhajte nás kontaktovať a buďte pripravení na novú povinnosť stanovenú zákonom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *