ENGLISH
Podnikatelsko.sk - GDPR Prešov ochrana osobných údajov

Dňa 25.05.2018 vstúpi do platnosti nový právny predpis na ochranu osobných údajov, a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 známe pod skratkou GDPR a tiež zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V posledných dňoch sa zo všetkých strán valia na podnikateľov informácie o likvidačných pokutách, o prísnych pravidlách a o množstve času a peňazí, ktoré je potrebné vynaložiť na splnenie všetkých podmienok nového nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR. Toto nariadenie prináša určité zmeny pre všetkých podnikateľov. Je potrebné sa ho báť?

My Vám však ukážeme, že nariadenia GDPR sa nie je potrebné báť. Pre menšie spoločnosti bez zamestnancov, prípade s jedným či dvoma zamestnancami, nie je potrebné investovať veľké peniaze do spracovania drahých projektov.

Ukážeme Vám ako na to, aj bez vysokých poplatkov za vypracovanie nezmyselných projektov a dokumentácií.

GDPR nie je strašiak. Treba ho len vedieť rozumne aplikovať v praxi.

Čo napríklad zmení GDPR?

  • zruší sa povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt
  • zmení sa spôsob poskytovaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov napríklad na marketingové účely
  • zavádzajú sa prísnejšie sankcie, avšak až po opakovanom porušení povinností, prípadne pri neodstránení nedostatkov po výzve Úradu na ochranu osobných údajov
  • zavedie sa povinnosť zaistiť rodičovský súhlas so spracúvaním osobných údajov detí do 16 rokov
  • zavedie sa právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby, tzv. právo byť zabudnutý
Odpovede na všetky Vaše otázky Vám podá odborník na ochranu osobných údajov JUDr. Ján Luterán.  Objednajte sa na konzultáciu k Vášmu podnikaniu.
 
Neponúkame Vám šablónovité projekty, ale riešenie na mieru pre Vaše podnikanie.

 

 
gdpr dokumentacia

Aký je postup?

1. Kontaktujete nás cez kontaktný formulár, telefonicky alebo mailom alebo navštívte osobne našu kanceláriu.
2. Poskytneme Vám konzultáciu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov so zameraním na Vaše potreby.
3. Dohodneme si podmienky a postup na základe Vašich požiadaviek.
4. Pripravíme všetko tak, aby bolo Vaše podnikanie v súlade s Nariadením GDPR.
 

Koľko ma to bude stáť?

Prvotná hodinová konzultácia, na ktorej sa dozviete ako je potrebné aplikovať Nariadenie GDPR priamo na Vaše podnikanie, aké zmeny potrebujete vykonať, a čo musíte splniť, aby ste spĺňali podmienky nariadenia GDPR je spoplatnená sumou 39 EUR.  Následne, po hodinovej konzultácii môžu nastať dve situácie:
 
Prvá situácia: Vaše podnikanie spĺňa podmienky Nariadenia GDPR a ďalšie úkony už nie sú potrebné, prípadne sú potrebné len minimálne zmeny, ktoré viete zaviesť aj svojpomocne podľa inštruktáže z našej konzultácie. V tomto prípade už neplatíte nič navyše.
 
Druhá situácia: Pri Vašom podnikaní spracúvate veľké množstvo osobných údajov, preto je potrebné vypracovať dodatočnú, rozsiahlejšiu dokumentáciu a prijať ďalšie opatrenia na zabezpečenie súladu s Nariadením GDPR. V tomto prípade Vám po vzájomnej dohode pripravíme všetky potrebné podklady. Cena dokumentácie sa určí po vzájomnej dohode, na základe náročnosti.

 

 

 
Túto službu poskytuje JUDr. Ján Luterán - advokát