ENGLISH
Transferové oceňovanie - vypracujeme Vám dokumentáciu už za 149 EUR

Transferová dokumentácia už za 149 EUR.

Služby poskytujeme na celom území SR.

Máte viacero spoločností, ktoré sú personálne či ekonomicky prepojené, a obchodujete medzi sebou?

Alebo ste živnostník a zároveň máte s.r.o., kde ste spoločníkom, resp. konateľom a obchodujete medzi sebou?

Alebo podnikáte ako s.r.o. a Vaša manželka ako živnostník a obchodujete medzi sebou?

V takomto prípade musíte vedieť preukázať, že ceny, za ktoré sa uskutočňujú tieto transakcie medzi prepojenými (závislými) osobami sú cenami, sú nezávislými cenami. Teda cenami, za ktoré by takéto obchody boli uskutočňované aj v prípade ak by sa nejednalo o obchody medzi prepojenými osobami, ale aj o obchody s tretími osobami, teda ceny aké je bežne možné dohodnúť v bežnom obchodnom styku.

transferove ocenovanie presov dokumentacia

Na preukázanie nezávislej ceny musia spoločnosti o týchto transakciách viesť dokumentáciu. Dokumentácia transferového oceňovania môže mať v súlade s Usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014283/2016-724 tri podoby:

  • Skrátená dokumentácia
  • Základná dokumentácia
  • Úplná dokumentácia

Akú dokumentáciu je povinný viesť ten ktorý subjekt, je presne určení v tomto usmernení. Pre  väčšinu tuzemských subjektov postačí viesť a mať vypracovanú skrátenú dokumentáciu.

Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov daňovníka vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery, t. j. kontrolované transakcie, a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.

Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka v kontrolovaných transakciách.

Aký je postup?

  1. Kontaktujte nám telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára
  2. Dohodneme si stretnutie u nás v kancelárii v Prešove alebo sa spojíme na diaľku, nakoľko tieto služby poskytujeme v rámci celého územia Slovenskej republiky
  3. Na základe vzájomnej komunikácie Vám pripravíme dokumentáciu transferového oceňovania priamo na mieru pre Vaše potreby

Koľko ma to bude stáť?

Cena za vypracovanie skrátenej transferovej dokumentácie je už od 149 EUR.

Cena za vypracovanie základnej transferovej dokumentácie sa určí podľa konkrétneho príkladu, po dohode.

Cena za vypracovanie úplnej transferovej dokumentácie sa určí podľa konkrétneho príkladu, po dohode.

 

 

Túto službu poskytuje JUDr. Ján Luterán - advokát

Nájdete nás tu