zmena adresy konatela a sankcie za neohlasenie obchodny register

Vedeli ste, že ak ste konateľom alebo spoločníkom spoločnosti, a zmeníte si adresu trvalého pobytu, máte povinnosť túto skutočnosť nahlásiť

Nezaradené
zalozenie sro po novom

Od 01.09.2018 sa menia niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka súvisiace so založením s.r.o. Čo všetko je teda potrebné k založeniu s.r.o.

Nezaradené
otazky gdpr

Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal od nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR niekoľko usmernení a odpovedí na najčastejšie otázky vyplývajúce

Nezaradené
kvalifikovany elektronicky podpis KEP nizsie poplatky

Kvalifikovaný elektronický podpis, skrátene KEP – čo je to, ako a načo ho využiť?

Definíciu kvalifikovaného elektronického podpisu nájdeme v Nariadení Európskeho

Nezaradené
ako zalozit detske jasle

Detské jasle sú v súčasnosti v médiách a na verejnosti často diskutovanou témou. A to najmä v súvislosti s úpravou

Nezaradené