ako zapisat konecneho uzivatela vyhod
Od 01. novembra 2018 je účinná nová právna úprava ktorá stanovuje novú zákonnú povinnosť pre všetky spoločnosti zapísané v obchodnom registri. Keďže väčšina zapísaných subjektov má právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, najčastejšie sa táto povinnosť bude týkať najmä s.r.o. a ich konateľov a spoločníkov s.r.o. Ako zapísať svojho konečného užívateľa výhod? V tomto článku si popíšeme postup, ako zapísať konečného užívateľa výhod v prípade s.r.o. Zistenie konečného užívateľa výhod Prvým krokom je zistenie, kto vôbec je konečným užívateľom výhod
ako sa stat platcom DPH

Ako sa stať platcom DPH

Pridané Podnikatelsko on 12. februára 2019
0
Category: Nezaradené
Platcom DPH sa podnikateľ môže stať na základe registrácie, a to dvoma spôsobmi. Buď sa jedná o povinnú registráciu v zmysle zákona od DPH alebo o dobrovoľnú registráciu v zmysle toho istého zákona. Povinná registrácia Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac
statistiky sro a zivnost 2018
Počet novozaložených s.r.o. už tretí rok po sebe stúpol. V roku 2018 vzniklo 22 668 nových spoločností. Drvivú väčšinu, až približne 92% zo všetkých týchto nových spoločností tvoria práve s.r.o. V roku 2015 vzniklo 13 704 nových spoločností, v roku 2016  to bolo 19 456 spoločností, v ďalšom roku 21 715, čo predstavuje stúpajúci trend. Oproti roku 2013 kedy vzniklo až 28 786 spoločností je to však stále o dosť nižšie číslo. Najviac spoločností vzniklo v Bratislavskom kraji, až skoro 35% všetkých novozaložených spoločností v roku 2018.
Dokumentacia transferoveho ocenovania

Dokumentácia transferového oceňovania

Pridané Podnikatelsko on 27. novembra 2018
0
Category: Nezaradené
V prípade ak obchodujete so závislými (prepojenými) osobami, tieto transakcie musia spĺňať podmienky nezávislého vzťahu. Hlavnou charakteristikou nezávislého obchodného vzťahu, t. j. vzťahu medzi subjektmi, ktoré nie sú prepojené, je dosiahnutie čo najväčšieho zisku pre seba. Naopak, v prípade závislých osôb sa sleduje zväčša spoločný cieľ a usiluje sa o čo najvyšší zisk pre skupinu, dôsledkom čoho môže byť napríklad znižovanie daňovej povinnosti. Transferové oceňovanie je postup, ako stanoviť ceny pri transakciách – napríklad kúpe
Nova povinnost podnikatelov od 01.11.2018
Zavádza sa ďalšia nová povinnosť pre všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri. Od 1. novembra 2018 totiž všetky osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri budú musieť uviesť, kto je ich konečným užívateľom výhod. Prečo takáto zmena? Príčinou je Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, na základe ktorej bol novelizovaný aj slovenský zákon ochrane pred legalizáciou príjmov