ENGLISH
Podnikatelsko.sk - Ochranná známka a služby pre podnikateľov

Ochrannou známkou je slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.

Každý  podnikateľ, ktorý úspešne podniká a chce chrániť svoje produkty by mal uvažovať nad registráciou ochrannej známky, ktorá mu môže zabezpečiť ochranu pred nekalými praktikami konkurencie, priniesť vyššiu mieru istotu a zabezpečiť ochranu svojho duševného vlastníctva.

Zabezpečíme Vám zápis ochrannej známky do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva SR a celoslovenskú ochranu Vašej ochrannej známky.

Potrebujete chrániť svoju značku aj za hranicami Slovenskej republiky?

V takomto prípade Vám zabezpečíme aj zápis ochrannej známky s platnosťou ochrany na celom území Európskej únie do registra Úradu Európskej Únie pre duševné vlastníctvo EUIPO.

Máte unikátny dizajn výrobku?

Taktiež Vám zabezpečíme ochranu Vášho dizajnu na území Slovenskej republiky, ale aj ochranu dizajnu s celoeurópskou platnosťou.

 

Aký je postup?

  1. Kontaktujete nás cez kontaktný formulár, telefonicky alebo mailom alebo navštívte osobne našu kanceláriu.
  2. Poskytneme Vám konzultáciu a právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva so zameraním na Vaše potreby.
  3. Dohodneme si podmienky a postup na základe Vašich požiadaviek.
  4. Pripravíme návrh na zápis, ktorý Vám predložíme na schválenie.
  5. Podáme návrh na príslušný úrad a vybavíme celý proces súvisiaci so zápisom ochrannej známky.

Prečo my?

Koľko ma to bude stáť?

Cena je individuálna, v závislosti od náročnosti konkrétneho prípadu, vždy po vzájomnej dohode s klientom.

 

 

Túto službu poskytuje JUDr. Ján Luterán - advokát