ENGLISH
Konečný užívateľ výhod zápis - Založenie s.r.o. a služby pre podnikateľov
Konečný užívateľ výhod zápis

Zavádza sa nová povinnosť pre všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri – zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Za sumu 49 EUR Vám zabezpečíme splnenie tejto povinnosti a vedenie kompletnej povinnej dokumentácie, ktorú musí viesť každá spoločnosť.

Všetko online, aj z pohodlia domova, bez potreby návštevy úradov. Celý proces vybavíme aj mailom.

Kto má povinnosť zapísať svojho konečného užívateľa výhod?

Každý podnikateľ zapísaný v obchodnom registri – s.r.o., v.o.s., k.s., a.s. (s výnimkou tých, ktorých akcie sú verejne obchodovateľné na burze) a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri. Najčastejšie v praxi teda pôjde o s.r.o.

Čo je potrebné k zápisu?

Od Vás budeme potrebovať len podpísanú plnú mocPodpis na plnej moci nie je potrebné úradne overovať, čiže celý proces zvládnete vybaviť aj z pohodlia domova. Zvyšné listiny si vieme stiahnuť zo zbierky listín. Snažíme sa klientov čo najmenej zaťažovať tak, aby sa mohli venovať svojmu podnikaniu, a plnenie štátom ukladaných povinností za nich zabezpečíme my.

Aký je postup?

Po podpísaní plnej moci a úhrade našej faktúry za služby, už celý proces vybavíme my za Vás na základe plnej moci. Vykonáme podanie na príslušný obchodný register za účelom zápisu konečného užívateľa výhod. Po úspešnom zápise pripravíme zmluvnú dokumentáciu, ktorú ste povinný viesť a zašleme Vám ju spolu s potvrdením o zápise konečného užívateľa výhod.

Aká je cena?

Cena za naše služby je 49 EUR, a je to konečná cena. Môžete natrafiť aj na nižšie ceny od rôznych pofidérnych subjektov, ktoré Vám však nezabezpečia splnenie celej zákonnej povinnosti, ale len jej časť. Zákon totiž ukladá povinnosť nie len konečného užívateľa zapísať do obchodného registra, ale viesť aj o ňom povinnú dokumentáciu. My Vám zabezpečíme kompletnú službu.

Aká je sankcia za nesplnenie?

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom - do 31.12.2019, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie konečného užívateľa výhod, súd uloží pokutu vo výške do 3310 eur.

Prečo takáto povinnosť?

Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

 

 

Túto službu poskytuje JUDr. Ján Luterán - advokát

Nájdete nás tu