zmena adresy konatela a sankcie za neohlasenie obchodny register
Vedeli ste, že ak ste konateľom alebo spoločníkom spoločnosti, a zmeníte si adresu trvalého pobytu, máte povinnosť túto skutočnosť nahlásiť obchodnému registru? Neplatí totiž, že štát tieto údaje opraví automaticky. Túto povinnosť má každá fyzická osoba, ktorá je spoločníkom alebo konateľom s.r.o., a tiež aj iné osoby zapísané v obchodnom registri. Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je
zalozenie sro po novom

Založenie s.r.o. od septembra 2018

Pridané Podnikatelsko on 3. septembra 2018
0
Category: Nezaradené
Od 01.09.2018 sa menia niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka súvisiace so založením s.r.o. Čo všetko je teda potrebné k založeniu s.r.o. po novom? článok nadväzuje na náš pôvodný článok z minulého roku, ktorý bol aktuálny v čase jeho vydania. V súčasnosti, vplyvom legislatívnych zmien, platia pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným nové pravidlá. K založeniu s.r.o. je potrebné: 1. Spísať spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinU – v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka 2. Spísať ostatné dokumenty
otazky gdpr

Najčastejšie otázky o GDPR II.

Pridané Podnikatelsko on 6. augusta 2018
0
Category: Nezaradené
Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal od nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR niekoľko usmernení a odpovedí na najčastejšie otázky vyplývajúce z praxe. Prinášame Vám súhrn niektorých z týchto otázok a odpovedí.   Nastanú v procese kontroly, ktorú vykonáva Úrad nejaké zásadné zmeny? Na začiatok je potrebné uviesť, že kontrola môže byť riadna a mimoriadna. Vykonanie riadnej kontroly je Úrad povinný oznámiť minimálne 10 dní vopred pred vykonaním kontroly danému prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi. Mimoriadna kontrola nemusí byť
kvalifikovany elektronicky podpis KEP nizsie poplatky
Kvalifikovaný elektronický podpis, skrátene KEP – čo je to, ako a načo ho využiť? Definíciu kvalifikovaného elektronického podpisu nájdeme v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. V článku 3 ods. 12 je definovaný ako zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy. Aký je význam KEP? Kvalifikovaný elektronický
ako zalozit detske jasle

Ako založiť detské jasle

Pridané Podnikatelsko on 19. júla 2018
0
Category: Nezaradené
Detské jasle sú v súčasnosti v médiách a na verejnosti často diskutovanou témou. A to najmä v súvislosti s úpravou legislatívnych podmienok na ich založenie a prevádzkovanie. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, aké zákonné postupy je potrebné dodržať pri založení a prevádzke detských jaslí. Na úvod je potrebné poznamenať, že prevádzkovanie detských jaslí bolo po novom zaradené na základe novelizácie zákona o sociálnych službách do znenia zákona č. 448/2008 Z. z. o